• 021 - 860 70 895 | 021 - 860 70 872
  • 09 : 00 - 18 : 00
  • 0919 550 48 86 | 0912 216 216 0
محصولات محصولات محصولات
جستجوی پیشرفته
بازه قیمت:
نوع محصول:
نوع مخاطب:
کد کالا:
نام کالا:

فلش مموری

فلش مموری چرمی درب دار 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی درب دار 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-002
245,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرمی گرد 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی گرد 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-001
245,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرمی سگک دار 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی سگک دار 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-005
225,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرمی مگنتی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی مگنتی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-004
225,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرمی مگنتی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی مگنتی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-003
240,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرمی دکمه دار  8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرمی دکمه دار 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   U-006
240,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل 8 گیگ چرخشی با جعبه آلومینیومی
فلش مموری استیل 8 گیگ چرخشی با جعبه آلومینیومی
کد:   FMS-802
215,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل 8 گیگ چرخشی طلایی با جعبه آلومینیومی
فلش مموری استیل 8 گیگ چرخشی طلایی با جعبه آلومینیومی
کد:   FMS-803
225,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری چرخشی 8 گیگ نیم استیل با جعبه آلومینیومی
فلش مموری چرخشی 8 گیگ نیم استیل با جعبه آلومینیومی
کد:   FMS-805
180,000   ريال
حداقل تيراژ:   100
نوع چاپ:   حک لیزر,چاپ یووی (فلت بد)
فلش مموری OTG موبایل 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری OTG موبایل 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   OTG-01
235,000   ريال
حداقل تيراژ:   100
نوع چاپ:   حک لیزر,چاپ یووی (فلت بد)
فلش مموری کریستالی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
فلش مموری کریستالی 8 گیگ با جعبه آلومینیومی
کد:   FK-102
240,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش کارتی 16گیگ با کاور چرمی و چاپ
فلش کارتی 16گیگ با کاور چرمی و چاپ
کد:   UC-101
190,000   ريال
حداقل تيراژ:   100
نوع چاپ:   سیلک,تامپو,دیجیتال
فلش مموری کارتی 8 گیگ با کاور و چاپ
فلش مموری کارتی 8 گیگ با کاور و چاپ
کد:   UC-102
160,000   ريال
حداقل تيراژ:   100
نوع چاپ:   دیجیتال
خودکار فلش حجم 8 گیگ
خودکار فلش حجم 8 گیگ
کد:   RBP-USB
280,000   ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   تامپو
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
کد:   SFD-219
180,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری دو رنگ 4 گیگ
فلش مموری دو رنگ 4 گیگ
کد:   SFD-205
120,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   تامپو
فلش استیل 16 گیگ
فلش استیل 16 گیگ
کد:   SFD-216
260,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری کشویی 4 گیگ
فلش مموری کشویی 4 گیگ
کد:   SFD-200
120,000   ريال
حداقل تيراژ:   20
نوع چاپ:   سیلک,تامپو
فلش استیل قلابدار 16 گیگ
فلش استیل قلابدار 16 گیگ
کد:   SFD-211
280,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
کد:   SFD-211
180,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل طلایی8 گیگ
فلش استیل طلایی8 گیگ
کد:   SFD-166-8
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل چرخشی 16 گیگ
فلش استیل چرخشی 16 گیگ
کد:   SFD-010
285,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری جاکلیدی کشویی8 گیگ
فلش مموری جاکلیدی کشویی8 گیگ
کد:   FMA-023
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل کلیدی 8 گیگ
فلش مموری استیل کلیدی 8 گیگ
کد:   FMA-022
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل قلابدار چرخشی 8 گیگ
فلش مموری استیل قلابدار چرخشی 8 گیگ
کد:   FMA-025
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
فلش مموری استیل بیضی 8 گیگ
فلش مموری استیل بیضی 8 گیگ
کد:   FMA-027
170,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:  
فلش مموری استیل جاکلیدی 8 گیگ مدل اچ
فلش مموری استیل جاکلیدی 8 گیگ مدل اچ
کد:   FMA-024
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل خش دار 8 گیگ
فلش مموری استیل خش دار 8 گیگ
کد:   FMA-029
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری کلیدی استیل 8 گیگ
فلش مموری کلیدی استیل 8 گیگ
کد:   FMA-026
200,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
فلش استیل قلابدار 8 گیگ
کد:   SFD-195
195,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل موجدار 4 گیگ
فلش استیل موجدار 4 گیگ
کد:   SFD-199
175,000   ريال
حداقل تيراژ:   20
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش استیل طلایی16 گیگ
فلش استیل طلایی16 گیگ
کد:   SFD-166-16
320,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری کلیدی 16 گیگ
فلش مموری کلیدی 16 گیگ
کد:   AXP-5133
380,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری جاکلیدی استیل 8 گیگ
فلش مموری جاکلیدی استیل 8 گیگ
کد:   FMA-028
210,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری 8 گیگ استیل sundisc
فلش مموری 8 گیگ استیل sundisc
کد:   FMS-806
255,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر
فلش مموری استیل 8 گیگ Kingstone
فلش مموری استیل 8 گیگ Kingstone
کد:   FMS-801
210,000   ريال
حداقل تيراژ:   50
نوع چاپ:   حک لیزر

هدایای تبلیغاتی | هدیه تبلیغاتی | هدایا | انواع هدایای تبلیغاتی | هدایای نمایشگاهی | وارد کننده هدایای تبلیغاتی | هدیه تبلیغاتی | فلش مموری | پاور بانک | خودکار تبلیغاتی | ساک دستی | ساعت تبلیغاتی | لیوان تبلیغاتی | لیوان سرامیکی | آفتابگیر خودرو