• 021 - 860 70 895 | 021 - 860 70 872
  • 09 : 00 - 18 : 00
  • 0919 550 48 86 | 0912 216 216 0
محصولات محصولات محصولات
جستجوی پیشرفته
بازه قیمت:
نوع محصول:
نوع مخاطب:
کد کالا:
نام کالا:

جاکلیدی تبلیغاتی

از دلایل انتخاب جاکلیدی تبلیغاتی در میان انواع هدایای تبلیغاتی علاوه بر ارزان بودن و هزینه پایین این هدیه تبلیغاتی، تنوع در جنس ، شکل ، فرم و رنگ می باشد و با توجه به تنوع زیادی که در انواع جاکلیدی تبلیغاتی مثل جاکلیدی فلزی تبلیغاتی ، جا کلیدی چرمی ، جا کلیدی پلی استر، جا کلیدی چوبی ، جاکلیدی های ابزار دار ، چراغ قوه یا تست اسکناس و ... وجود دارد می توان در هر مناسبت و منظوری از آنها استفاده کرد . همینطور می توان متناسب با محصول و خدمات شرکت ، طرح ماکت محصول یا حتی نام و لوگوی شرکت را به صورت حجمی و سه بعدی به عنوان یک هدیه تبلیغاتی خاص و تاثیرگذار بصورت جا کلیدی طراحی و تولید نمود. طول عمر بالا و همه گیر بودن استفاده از جاکلیدی های تبلیغاتی نیز از مزایای دیگر این هدیه تبلیغاتی ارزان و مفید می باشند.

جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   NKC-2036
35,000   ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   NKC-093
35,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی لبه رنگی
جاکلیدی فلزی لبه رنگی
کد:   RKC-820S
39,500   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی لبه رنگی گرد
جاکلیدی فلزی لبه رنگی گرد
کد:   RKC-821S
39,500   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل گرد
جاکلیدی استیل گرد
کد:   RKC-753S
33,000   ريال
حداقل تيراژ:   300
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-526SD
54,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-521SD
59,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل
جاکلیدی استیل
کد:   RKC-754S
33,000   ريال
حداقل تيراژ:   300
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-529SD
  ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-527SD
59,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:  
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-528SY
59,000   ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی طرح تایر
جاکلیدی چرمی طرح تایر
کد:   RKC-528
  ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی حلقه ای
جاکلیدی چرمی حلقه ای
کد:   RKC-523SD
  ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی دو حلقه
جاکلیدی چرمی دو حلقه
کد:   GKC-LI1
62,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی دو حلقه
جاکلیدی چرمی دو حلقه
کد:   GKC-LI3
62,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI4
62,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI5
62,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی قلاب دار
جاکلیدی چرمی قلاب دار
کد:   GKC-LI7
66,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI9
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI10
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI11
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,داغی
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI13
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,داغی
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI14
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,داغی
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI15
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,داغی
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LI16
31,000   ريال
حداقل تيراژ:   500
نوع چاپ:   حک لیزر,داغی
جاکلیدی چرمی فانتزی
جاکلیدی چرمی فانتزی
کد:   GKC-LI17
54,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی چرمی طرح خاص
جاکلیدی چرمی طرح خاص
کد:   GKC-LI20
56,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی قاب عکس
جاکلیدی فلزی قاب عکس
کد:   GKC-PT05
95,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA4026
70,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA539
48,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA17
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-B445
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-B56
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جا کلیدی فلزی
جا کلیدی فلزی
کد:   GKC-B741
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LIS11
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA36
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-B306
50,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA1011
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-CA1002
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LIS10
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی فلزی
جاکلیدی فلزی
کد:   GKC-GS7
50,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LIS9
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-LIS12
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلیدی چرمی
جاکلیدی چرمی
کد:   GKC-NS178
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر,تامپو
جاکلی استیل فانتزی پورتوک
جاکلی استیل فانتزی پورتوک
کد:   GKC-200
51,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل نیمه مشکی
جاکلیدی استیل نیمه مشکی
کد:   GKC-650
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل رنگی گرد
جاکلیدی استیل رنگی گرد
کد:   GKC-540
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی رنگی
جاکلیدی فلزی رنگی
کد:   GKC-666
48,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل با نوار رنگی
جاکلیدی استیل با نوار رنگی
کد:   GKC-15
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فانتزی رنگی
جاکلیدی فانتزی رنگی
کد:   GKC-B442
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی بیضی رنگی
جاکلیدی بیضی رنگی
کد:   GKC-B17P
32,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل رنگی
جاکلیدی استیل رنگی
کد:   GKC-16
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی فانتزی
جاکلیدی فلزی فانتزی
کد:   GKC-CA1015
48,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی فلزی فانتزی
جاکلیدی فلزی فانتزی
کد:   GKC- LI20
56,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل تمام رنگی
جاکلیدی استیل تمام رنگی
کد:   GKC-777
80,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل مشکی
جاکلیدی استیل مشکی
کد:   GKC-649
44,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:  
جاکلیدی استیل بیضی
جاکلیدی استیل بیضی
کد:   GKC-NS635
58,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل رنگی
جاکلیدی استیل رنگی
کد:   GKC-17
48,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی ناخن گیر
جاکلیدی ناخن گیر
کد:   GKC-NKH
51,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر
جاکلیدی استیل فانتزی
جاکلیدی استیل فانتزی
کد:   GKC-450
42,000   ريال
حداقل تيراژ:   200
نوع چاپ:   حک لیزر

هدایای تبلیغاتی | هدیه تبلیغاتی | هدایا | انواع هدایای تبلیغاتی | هدایای نمایشگاهی | وارد کننده هدایای تبلیغاتی | هدیه تبلیغاتی | فلش مموری | پاور بانک | خودکار تبلیغاتی | ساک دستی | ساعت تبلیغاتی | لیوان تبلیغاتی | لیوان سرامیکی | آفتابگیر خودرو